mobile
mobile mobile

Website Analysis

Dk-Sis.hust.edu.vn

Last Analyzed : 17.07.2021
dk-sis.hust.edu.vn
 • Website Age n/a
 • Google Pagerank 150
 • DMOZNo
 • Country imgVietnam
 • IP Address 202.191.57.210
META INFORMATION icon
Title
DKLH-Login
Description
-
Keywords
-
Content Type
-
SEARCH ENGINES icon
Search Engine Index Image Index Backlink
img N/A N/A N/A
img 0 0 60
GENERAL HTML INFORMATION icon
Type Status
HTML 5 img
Responsive Website img
HTML SIZE INFORMATION icon
Text / Code Ratio 15.55 %
dk-sis.hust.edu.vn has a website text/code ratio of 15.55 %. Search engine crawlers tend to not pick up pages with inadequate content.
IMPORTANT HTML TAGS AND COUNTS icon
Titles icon
 • H10
 • H21
 • H30
 • H40
 • H50
 • H60
H2
No Text
1 Đăng nhập vào hệ thống đăng ký
Text Styling icon
 • STRONG1
 • B2
 • EM0
 • I0
 • U1
 • CITE0
STRONG
No Text
1 cổng thông tin đào tạo http://ctt.hust.edu.vn
B
No Text
1 Ghi chú:
2 Thông tin chi tiết lịch đăng ký học tập kỳ hè năm 2020-2021 (20203) xem tại cổng thông tin đào tạo http://ctt.hust.edu.vn. Chú ý: Sinh viên đọc kỹ thông báo và thực hiện đúng như thông báo đã ghi.
U
No Text
1 cổng thông tin đào tạo http://ctt.hust.edu.vn
COLOR ANALYSIS icon
dk-sis.hust.edu.vn
 • #d8d8d8
 • #f0f0f0
 • #c0c0d8
 • #ffffff
 • #a8a8d8
 • #7890a8
 • #90a8c0
 • #607890
 • #306078
 • #486090
 • #9090d8
 • #787878
 • #a83030
 • #48a8c0
 • #c06060
 • #c09090
 • #606060
 • #f0fff0
 • #d8a8a8
 • #f0f0ff
 • #a84848
WEBSITE SERVER INFORMATION icon
 • Service Provider (ISP)
 • HUT
 • Hosted IP Address
 • 202.191.57.210
 • Hosted Country
 • imgVietnam
 • Host Region
 • Hanoi , Hanoi
 • Latitude and Longitude
 • 21.0278 : 105.834
SOCIAL NETWORKS icon
Social Count
Facebook Total 0
Facebook Share Count 0
Facebook Like Count 0
Facebook Comment Count 0
Facebook Comment Count 0
Facebook Click Count 0
LinkedIn Share Count 0
Pinterest Share Count 0

SHARE THIS ANALYSIS

COMMENTS (0)

POST A COMMENT